INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

 
Na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, 18.10.2019 r. o godz. 16.00, odbędzie się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019/2020 dla studiów doktoranckich dla menedżerów ochrony zdrowia, na Wydziale Nauk o Zdrowiu, realizowanych w ramach Projektu InterDoktorMen – „Budowanie nowej jakości i efektywności kształcenia w formule studiów doktoranckich dla menedżerów ochrony zdrowia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego.Studia Doktoranckie „InterDoktorMen” są realizowane od 2018 r. w ramach grantu NCBiR w uczelniach medycznych.
W kształceniu menedżerów ochrony zdrowia wspomagają nas Uniwersytet Łódzki i Politechnika Łódzka. Wyselekcjonowaną spośród 302 kandydatów 30 osobową grupę studentów cechuje duże zaangażowanie i ogromna motywacja, a tematyka realizowanych badań i prac doktorskich jest innowacyjna i interdyscyplinarna. Na swoim koncie mają już liczne osiągnięcia: wystąpienia na konferencjach międzynarodowych i ogólnopolskich (w tym również z wyróżnieniem), mnóstwo publikacji.
Miejscem zatrudnienia studentów są jednostki ochrony zdrowia w 10 województwach w tym najwięcej z województwa łódzkiego – 8 osób i województwa mazowieckiego 6 osób. Pełnią tam często stanowiska menadżerskie.
W ramach Inauguracji będziemy gościć: władze marszałkowskie i prezydenckie, przedstawicieli Uczelni oraz Uczelni współpracujących, a także promotorów i opiekunów naukowych naszych doktorantów z kilku województw.
Lista osób zaproszonych:
 • Marszałek Adam Struzik
 • Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas
 • Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska
 • Wice Marszałek Województwa Łódzkiego Zbigniew Ziemba
Władze Uniwersytetu Medycznego:
 • Rektor Radzisław Kordek
 • Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Lucyna Woźniak
 • Z-ca Kanclerza ds. Organizacji i Rozwoju Paweł Zawieja
 • Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Małgorzata Wągrowska-Danilewicz
 • Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Magdalena Kwaśniewska
 • Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytet Łódzki Tomasz Czapla
 • Dziekan Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej Zbigniew Wiśniewski
Rada programowa Studiów doktoranckich InterDoctorMen:
 • Przewodniczący Remigiusz Kozłowski
 • Koordynatorzy Studiów doktoranckich
 • Profesorowie – promotorzy doktorantów i opiekunowie pomocniczy oraz profesorowie wizytujący
 • Doktoranci InterDoctorMen
 

Program Inauguracji roku akademickiego 2019/2020 dla Studiów Doktoranckich dla menedżerów ochrony zdrowia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi:

 1. Wykład Głównego Inspektora Sanitarnego Pana Jarosława Pinkasa na temat zakażeń szpitalnych;
 2. Wystąpienia inauguracyjne:
 • Pani Prezydent Hanna Zdanowska
 • Pan Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Krzysztof Struzik
 • W-ce Marszałek Województwa Łódzkiego Zbigniew Ziemba
 • Przedstawiciele władz Uczelni Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • Uczestnicy Projektu: Komitet sterujący, Rada programowa, promotorzy, kadra, doktoranci
 1. Program artystyczny
 2. Poczęstunek
 

STUDIA DOKTORANCKIE

Zarządzanie w służbie zdrowia

Dołącz do pierwszego tego typu projektu w Polsce! Zrób doktorat zdobywając unikalne kompetencje i realizując projekt badawczy z planem na praktyczne wdrożenie wyników w jednostkach medycznych w kraju.

INTERDYSCYPLINARNE STUDIA DOKTORANCKIE (SD) DLA MENADŻERÓW SŁUŻBY ZDROWIA

ZRÓB DOKTORAT BADAWCZO-WDROŻENIOWY !

Twoje badania mają szanse na praktyczne wdrożenie w jednostkach partnerskich.

PROGRAM STUDIÓW  W ZGODZIE Z PRACĄ

Spotkania dydaktyczne są raz w miesiącu, w bloku czwartek-niedziela, bo szanujemy fakt, że pracujesz.

BOGATA OFERTA STYPENDIÓW I WSPARCIE BADAŃ

INTERDYSCYPLINARNI EKSPERCI POD RĘKĄ

Tutor i promotor wybrany pod Twój projekt z najlepszej polskiej i międzynarodowej kadry praktyków.

Zrób doktorat i zostań ekspertem z zarządzania w służbie zdrowia

Cel studiów

PRZEJDŹ DALEJ

Program studiów

PRZEJDŹ DALEJ

Internetowy serwis rekrutacyjny

Zakończyliśmy rejestrację do projektu InterDoktorMen

Wirtualna platforma

PRZEJDŹ DALEJ

Na nasze studia zapraszają:

prof. dr hab. n. med. Lucyna Woźniak

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Dariusz Kostrzewa 

Prezes Zarządu Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku

Zobacz więcej naszych materiałów wideo

STUDIA DOKTORANCKIE

Budujemy nową jakość i efektywność kształcenia na studiach doktoranckich.

ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA

Kompleksowe zarządzanie placówką / jednostką ochrony zdrowia (JOZ)

Wykształcony ekspert będzie w pełni gotowy do podjęcia działań.

Śledź nas na Facebooku