Zapraszamy na studia doktoranckie w Łodzi

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 studiów doktoranckich dla menedżerów ochrony zdrowia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, realizowanych w ramach Projektu InterDoktorMen

Na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi , 29 września 2018r. o godz. 11.00 rozpoczęła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2018/2019 dla studiów doktoranckich  dla menedżerów ochrony zdrowia   na Wydziale Nauk o Zdrowiu, realizowanych w ramach Projektu InterDoktorMen – „Budowanie nowej jakości i efektywności kształcenia w formule studiów doktoranckich dla menedżerów ochrony zdrowia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oficjalną część inauguracji rozpoczął kierownik studiów doktoranckich dla menedżerów ochrony zdrowia – Pan dr hab. prof. nadzw. Michał Marczak, witając przybyłych: przedstawicieli władz Uniwersytetu Medycznego, Dziekana  Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego – Pana prof. nadzw. dr hab. Tomasza Czaplę oraz  Dziekana Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej – Pana dr hab. prof. Zbigniewa Wiśniewskiego, doktorantów, opiekunów naukowych, opiekunów pomocniczych oraz gości.  Odczytany został List Głównego Inspektora Sanitarnego kraju dr hab. n. med. Jarosława Pinkasa, który życzył,  „aby rozpoczynający się nowy Rok Akademicki był dla wszystkich Osób związanych z Uczelnią pozytywnym okresem realizacji zamierzeń, zarówno w sferze zawodowej, naukowej i prywatnej”.

Pierwszy wykład dla doktorantów studiów InterDoktorMen wygłosił profesor Per Engelseth  z Uniwersytetu w Molde w Norwegii, pt.:”Perspectives  on Developing Healthcare Services ”, wskazując na współczesne wyzwania, możliwości rozwoju usług zdrowotnych we współczesnym świecie.

Następnie, Pani Prodziekan ds. Nauki Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. dr hab. n.med. Elżbieta Smolewska przewodziła immatrykulacji, włączając w poczet doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi trzydzieści osób, które dostały się na studia, niemalże spośród trzystu kandydatów, którzy zainteresowani byli pierwszymi w Polsce studiami doktoranckimi dla menedżerów ochrony zdrowia.

 Po złożonej przysiędze głos zabrał Przewodniczący Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi –     Pan Łukasz Śledziński zapraszając do aktywnego uczestniczenia w życiu akademickim Uniwersytetu Medycznego doktorantów. Nowo zaprzysiężonych doktorantów również powitał, życząc sukcesów – Pan dr Andrzej Śliwczyński, Z-ca dyrektora Departamentu Gospodarki Lekami oraz Członek Rady Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych.

Na zakończenie oficjalnej części, doktorantów wraz z opiekunami naukowymi oraz pomocniczymi zaproszono na część warsztatową „Poznajmy się”, podczas której możliwe było bliższe poznanie się przybyłych, wymiana doświadczeń oraz zainteresowań naukowych i zawodowych.

 

STUDIA DOKTORANCKIE

Zarządzanie w służbie zdrowia

Dołącz do pierwszego tego typu projektu w Polsce! Zrób doktorat zdobywając unikalne kompetencje i realizując projekt badawczy z planem na praktyczne wdrożenie wyników w jednostkach medycznych w kraju.

INTERDYSCYPLINARNE STUDIA DOKTORANCKIE (SD) DLA MENADŻERÓW SŁUŻBY ZDROWIA

ZRÓB DOKTORAT BADAWCZO-WDROŻENIOWY !

Twoje badania mają szanse na praktyczne wdrożenie w jednostkach partnerskich.

PROGRAM STUDIÓW  W ZGODZIE Z PRACĄ

Spotkania dydaktyczne są raz w miesiącu, w bloku czwartek-niedziela, bo szanujemy fakt, że pracujesz.

BOGATA OFERTA STYPENDIÓW I WSPARCIE BADAŃ

INTERDYSCYPLINARNI EKSPERCI POD RĘKĄ

Tutor i promotor wybrany pod Twój projekt z najlepszej polskiej i międzynarodowej kadry praktyków.

Zrób doktorat i zostań ekspertem z zarządzania w służbie zdrowia

Cel studiów

PRZEJDŹ DALEJ

Program studiów

PRZEJDŹ DALEJ

Internetowy serwis rekrutacyjny

Zakończyliśmy rejestrację do projektu InterDoktorMen

Wirtualna platforma

PRZEJDŹ DALEJ

Na nasze studia zapraszają:

prof. dr hab. n. med. Lucyna Woźniak

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Dariusz Kostrzewa 

Prezes Zarządu Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku

Zobacz więcej naszych materiałów wideo

STUDIA DOKTORANCKIE

Budujemy nową jakość i efektywność kształcenia na studiach doktoranckich.

ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA

Kompleksowe zarządzanie placówką / jednostką ochrony zdrowia (JOZ)

Wykształcony ekspert będzie w pełni gotowy do podjęcia działań.

Śledź nas na Facebooku