Sprawozdranie z konferencji „Interdisciplinarity of Health and Healthcare”

 

W dniach 15-16 września 2022 roku w Centrum Kliniczno-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Naukowa w ramach cyklu „Interdisciplinarity of Health and Healthcare”.  Organizatorem Konferencji był Zakład Zarządzania i Logistyki w Ochronie Zdrowia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a współorganizatorami byli: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Zarządzania Warszawskiego Uniwersytetu oraz  Centrum Technologii Bezpieczeństwa w Logistyce Uniwersytetu Łódzkiego.

Konferencja składała się z dwóch wydarzeń. Tematem przewodnim pierwszego dnia (15.09.2022) było ryzyko medyczne i ekonomiczne w ochronie zdrowia w warunkach nagłej zmiany. Natomiast drugiego dnia (16.09.2022) uczestnicy studiów doktoranckich dla menedżerów ochrony zdrowia realizowanych w ramach Projektu InterDoktorMen – Budowanie nowej jakości i efektywności kształcenia w formule studiów doktoranckich dla menedżerów ochrony zdrowia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, przedstawili wyniki swojej czteroletniej pracy badawczej.  Wydarzenia miały charakter hybrydowy, podczas których zarówno prelegenci, jak i moderatorzy sesji mogli wziąć udział stacjonarnie lub online.

Konferencję otworzyła Pani Profesor Izabella Łęcka, Przewodnicząca Komitetu Naukowego, wraz z Panem Profesorem Michałem Marczakiem, Przewodniczącym Komitetu Naukowego. Pan Profesor wygłosił referat nt. „Suddenly changing conditions - variability of modeling and observation scales in Health Care, który był wprowadzeniem do cyklu prezentacji związanych z aktualną sytuacją placówek ochrony zdrowia w Polsce i kładł nacisk na podejście i metody zarządzania w sektorze ochrony zdrowia w warunkach zmian. Wystąpienie pierwszego prelegenta -  Pana Profesora Michała Krzyżanowskiego nawiązywało do problemów i wyzwań związanych z zanieczyszczeniami i zdrowiem w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu. Następnie Pani Doktor Paloma Cuchi, przedstawicielka WHO w Polsce, w swoim wystąpieniu, zwróciła uwagę na kontekst międzynarodowych wyzwań zdrowotnych i opieki medycznej w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Pan Profesor Sing Kai Lo z Education University of Hong Kong, zaprezentował perspektywę dotyczącą potrzeb oraz możliwych działań wspierających przede wszystkim uczniów i nauczycieli podczas, i po wybuchu epidemii Covid-19,  w wystąpieniu „Health and Wellbeing of Students and Teachers during Infectious Disease Outbreaks: A “Needs and Supports” Perspective”.

Po krótkiej przerwie, prelegenci dzielili się swoimi doświadczeniami w kontekście dobrych praktyk walki z pandemią Covid-19. Jako pierwsza w sesji wystąpiła Pani Profesor Duangpun Kritchanchai z Tajlanii, proponując rozwiązania w zakresie logistyki („Logistics solutions in the health care system in Thailand during pandemic”), a następnie Pan Profesor Andrzej Śliwczyński przybliżając słuchaczom kwestie związane z zarządzaniem dostępem do terapii w nagłych wypadkach („Managing access to the therapy in an emergency - own experience”). O doświadczeniach, wyzwaniach oraz szansach z perspektywy greckiego systemu opieki zdrowotnej podzielił się Pan Doktor Anastasius Moumtzoglou  w wystąpieniu: „COVID-19 Outbreak in Greece: Challenges, Responses, and Opportunities”. Z perspektywy pracy i funkcjonowania personelu pielęgniarskiego podczas pandemii Covid-19, swoimi refleksjami i doświadczeniami podzieliła się Pani Doktor Dolors Rodriguez Martin z Hiszpanii. Sesji przewodniczył Pan Profesor Tomasz Czapla, Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Podczas ostatniej sesji prelegenci również przybliżyli swoją perspektywę i podejście do walki z pandemią Covid-19. Jako pierwszy wystąpił Pan Dariusz Kostrzewa, dyrektor szpitala Copernicus, podkreślając wpływ wybranych obciążeń zdrowotnych pacjentów z Covid-19 na ryzyko wystąpienia ciężkiego przebiegu szpitalnej fazy choroby. Następnie Pan Tomasz Leśniak zaprezentował model ograniczania wydatków wynikających z leczenia następstw zdarzeń niepożądanych, „szkody wtórnej”. Pan Mateusz Gajda zwrócił uwagę na skutki związane z wtórnymi zakażeniami bakteryjnymi u pacjentów z COVID-19 w perspektywie funkcjonowania Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Ostatni z prelegentów, Pan Profesor Rafał Kubiak, podkreślił wagę oraz uwarunkowania odpowiedzialności karnej za błędy organizacyjne personelu medycznego. Sesja moderowana była przez Panią Profesor Ewelinę Gaszyńską i Panią Doktor Aleksandrę Sierocką.

Pierwszą część Konferencji zamknęli Przewodnicząca Pani Profesor Izabella Łęcka oraz Przewodniczący Pan Profesor Michał Marczak. Po części oficjalnej, uczestnicy Konferencji zostali zaproszeni na spacer po Łodzi „Magiczny Księży Młyn” z przewodniczką, a następnie mogli podzielić się wrażeniami podczas wspólnej kolacji.

Wydarzeniem dnia drugiego była konferencja przeznaczona dla uczestników studiów w ramach Projektu InterDoktorMen, która stanowiła etap podsumowujący proces kształcenia doktorantów. Głównym celem konferencji była możliwość zwiększenia jakości prowadzonych prac badawczych doktorantów w ramach Projektu InterDoktorMen, poprzez umożliwienie zaprezentowania wyników prac badawczych oraz ich opublikowania w wysoko punktowanych czasopismach. Była to jednocześnie okazja do zaprezentowania wyników czteroletniej pracy badawczej oraz możliwości publicznego wystąpienia dla doktorantów.

Konferencję otworzył Pan Profesor Remigiusz Kozłowski, Przewodniczący Rady Programowej studiów doktoranckich w ramach Projektu InterDoktorMen. W sesji pierwszej referaty przedstawili: Pani Karolina Kamecka, „Telemedicine technologies partial selection for the posthospital patient care process after total hip arthroplasty – the use of Google Search tool in scientific research”, Pani Olga Barszczewska: “Dissemination of biosimilar drugs - examples of systemic solutions used in Europe”, Pani Maria Belcarz: “Nosocomial infections in the surgical ward - case report and literature review” oraz Pan Jakub Ratajczak “Impact of COVID-19 pandemic on cancer treatment in urology”. Moderatorkami sesji była Pani Profesor Dorota Kilańska i Pani Doktor Dolors Rodriguez Martin.

Drugą sesję rozpoczęła Pani Monika Borzuchowska z wystąpieniem: “Is the Health Care System in Poland resilient to crisis situations? An analysis of the ICU personnel survey”, a następnie swoimi doświadczeniami i wynikami badań podzielili się: Pani Klaudia Migas w wystąpieniu: “Reorganization of dental services in the time of the COVID-19 pandemic”, Pan Kacper Wróbel “Pro-health food register as a tool for evaluation of regulatory compliance level of dietary supplements introduced to the Polish market” oraz Pani Beata Zastawna “Vaccination hesitancy - an increasing problem”.  Sesji przewodniczyła Pani Doktor Anna Rybarczyk-Szwajkowska wraz z Doktorem Anastasiusem Moumtzoglou.

Ostatnia sesja poświęcona była problemom i wyzwaniom w zakresie organizacji i zarządzania w placówkach opieki zdrowotnej. Sesję rozpoczął Pan Piotr Rościszewski referatem, pt. „The impact of the marketing strategy of the primary healthcare clinic on the acquisition and retention of patients”, a następnie Pani Agnieszka Zdęba-Mozoła przybliżyła tematykę związaną z narzędziami lean management w szpitalu: “The use of lean management tools to identify the causes of prolonged stays and propose solutions in the neurological department of the multi-specialist voivodship hospital”. Ostatni referat dotyczył specyfiki medycyny rodzinnej i był realizowany przez Panią Małgorzatę Timler.  Sesję prowadziła Pani Doktor Anna Staszewska i Pani Doktor Anna Piechota.

W trakcie każdej z sesji prowadzona była dyskusja przez moderatorów i uczestników konferencji, a doktoranci otrzymali konstruktywne uwagi do realizowanych przez nich prac badawczych.

Konferencję oficjalnie zamknęli Pani Profesor Izabella Łęcka i Pan Profesor Michał Marczak jednocześnie zapraszając za rok na kolejną, czwartą już edycję Konferencji!

Zapraszamy do odwiedzenia strony konferencji: http://ihhc.umed.pl/ na której można zapoznać się ze szczegółowymi streszczeniami wystąpień.

 
 

Nabór na studia

Szanowni Państwo Informujemy iż trwa nabór na studia doktoranckie dla menedżerów ochrony zdrowia InterDoktorMen przy Międzynarodowej Szkole Doktorskiej UM w Łodzi.

Poza ogólnymi zasadami rekrutowania trzeba posiadać możliwość współfinansowania studiów na poziomie 18 tyś rocznie przez 4 lata. Partnerem nie może być osoba prywatna, doktorant nie może sam partycypować w kosztach, ale może to być instytucja, pracodawca, fundacja, firma jak i jednoosobowe przedsiębiorstwo gospodarcze (praktyka), która wystąpi jako strona umowy z UM.

W dalszym etapie składamy wniosek o przyznanie miejsca w szkole doktorskiej (już imienne na każdego kandydata) Egzamin: język angielski oraz rozmowa z Komisją rekrutującą sierpień- wrzesień Zajęcia odbywać się będą w weekendy. 8 zjazdów rocznie po 4 na semestr - jeden weekend zjazdowy w miesiącu.

W podsumowaniu kompletowania listy chętnych na studia doktoranckie InterDoktorMen, informuję:

 • - Końcowe listy kandydatów wraz z podpisanymi umowami, trzeba zebrać do 08.03.2021 r.,
 • - Koszt studiów w połowie jest ponoszony przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi, a pozostałą część w kwocie 18 tyś zł. rocznie opłaca instytucja partnerska delegująca pracownika
 • - Uczestnicy studiów nie tylko nie ponoszą kosztów partycypacji lecz odwrotnie, mogą liczyć na stypendia z dotacji MNiSW lub UE w wysokości do 2,5 tys. zł miesięcznie.
 
 

Sztuczna inteligencja w służbie człowieka

W dniach 6-7 lipca 2020 r. odbyła się druga edycja konferencji naukowej „Interdisciplinarity of Health and Healthcare”, podczas której referaty zaprezentowali pracownicy Zakładu Zarządzania i Logistyki w Ochronie Zdrowia i doktoranci realizujący tok kształcenia w ramach Projektu „InterDoktorMen – Budowanie nowej jakości i efektywności kształcenia w formule studiów doktoranckich dla menedżerów ochrony zdrowia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 20142020, współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego (nr POWR.03.02.00-00-I027/16-00) .

Tematem przewodnim tegorocznej edycji IHHC 2020 (on-line) było przedstawienie i omówienie rezultatów interdyscyplinarnych badań dotyczących wykorzystania sztucznej inteligencji w różnych obszarach zdrowia i opieki zdrowotnej, a także z uwzględnieniem e-zdrowia, e-zdrowia, telemedycyny.

Celem konferencji było:

 • prezentacja i ocena działań w zakresie e-zdrowia, e-zdrowia, telemedycyny i sztucznej inteligencji;
 • integracja środowiska specjalistów zajmujących się ekonometrią, statystyką i badaniami operacyjnymi w ochronie zdrowia;
 • integracja środowiska specjalistów zajmujących się zdrowiem i zdrowiem publicznym;
 • prezentacja nowych metod, modeli i badań empirycznych;
 • wymiana doświadczeń badawczych i utworzenie nowych kierunków badań w dziedzinie zdrowia i opieki zdrowotnej;
 • szkolenie młodych naukowców;
 • prezentacja polskiej pomocy medycznej zagranicą.

Organizatorzy:

 • Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski (w federacji z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym)​
 • Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Katedra Badań Operacyjnych, Wydział Ekonomiczno- Socjologiczny Uniwersytet Łódzki

Patronat honorowy

 • Ministerstwo Cyfryzacji
 • Ambasada Francji

Patroni Medialni

Zachęcamy do zapoznania się z Abstract Book.

 

Kolejna, trzecia edycja konferencji odbędzie się na przełomie czerwca i lipca 2021 roku. Organizatorem wiodącym będzie Wydział Nauk o Zdrowiu. Już teraz zapraszamy do czynnego udziału w konferencji. Kontakt do sekretarza konferencji: anna.rybarczyk@umed.lodz.pl.

 

STUDIA DOKTORANCKIE

Zarządzanie w służbie zdrowia

Dołącz do pierwszego tego typu projektu w Polsce! Zrób doktorat zdobywając unikalne kompetencje i realizując projekt badawczy z planem na praktyczne wdrożenie wyników w jednostkach medycznych w kraju.

INTERDYSCYPLINARNE STUDIA DOKTORANCKIE (SD) DLA MENADŻERÓW SŁUŻBY ZDROWIA

ZRÓB DOKTORAT BADAWCZO-WDROŻENIOWY !

Twoje badania mają szanse na praktyczne wdrożenie w jednostkach partnerskich.

PROGRAM STUDIÓW  W ZGODZIE Z PRACĄ

Spotkania dydaktyczne są raz w miesiącu, w bloku czwartek-niedziela, bo szanujemy fakt, że pracujesz.

BOGATA OFERTA STYPENDIÓW I WSPARCIE BADAŃ

INTERDYSCYPLINARNI EKSPERCI POD RĘKĄ

Tutor i promotor wybrany pod Twój projekt z najlepszej polskiej i międzynarodowej kadry praktyków.

Zrób doktorat i zostań ekspertem z zarządzania w służbie zdrowia

Cel studiów

PRZEJDŹ DALEJ

Program studiów

PRZEJDŹ DALEJ

Internetowy serwis rekrutacyjny

Zakończyliśmy rejestrację do projektu InterDoktorMen

Wirtualna platforma

PRZEJDŹ DALEJ

Na nasze studia zapraszają:

prof. dr hab. n. med. Lucyna Woźniak

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Dariusz Kostrzewa 

Prezes Zarządu Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku

Zobacz więcej naszych materiałów wideo

STUDIA DOKTORANCKIE

Budujemy nową jakość i efektywność kształcenia na studiach doktoranckich.

ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA

Kompleksowe zarządzanie placówką / jednostką ochrony zdrowia (JOZ)

Wykształcony ekspert będzie w pełni gotowy do podjęcia działań.

Śledź nas na Facebooku