INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

studiów doktoranckich dla menedżerów ochrony zdrowia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, realizowanych w ramach Projektu InterDoktorMen

 
W dniu 18 października 2019 r. o godz. 16.00 trzydziestu doktorantów (po pozytywnie zakończonym pierwszym roku studiów) wraz z opiekunami, Komitetem Sterującym, Radą Programową, zaproszonymi gośćmi oraz Personami wspierającymi Projekt, celebrowało inaugurację drugiego roku akademickiego 2019/2020 dla studiów doktoranckich dla menedżerów ochrony zdrowia na Wydziale Nauk o Zdrowiu, UMED, realizowanych w ramach Projektu InterDoktorMen – „Budowanie nowej jakości i efektywności kształcenia w formule studiów doktoranckich dla menedżerów ochrony zdrowia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Uroczystość poprowadził dr Artur Kwasek, rozpoczynając cytatem prof. Bartoszewskiego „….są rzeczy które warto i rzeczy które się opłaca” przy czym, to co warto nie zawsze się opłaca, a to co się opłaca nie zawsze warto. Po 2 latach realizacji projektu InterDoktorMen mogę śmiało powiedzieć, nie zawsze się opłaca, ale WARTO”. Następnie powitał uroczyście przybyłych gości: Ministra Jarosława Pinkasa, Głównego Inspektora Sanitarnego Kraju. Dalej powitano Władze Uczelni, które reprezentował Kanclerz Paweł Zawieja, dr Wojciecha Pacholickiego, v-ce przewodniczącego Porozumienia Zielonogórskiego, prof. Piotra Zaborowskiego, który min. był Rektorem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zaproszenie przyjął prof. Mirosław Jarosz, Rektor i przedstawiciel Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, profesor Instytutu Medycyny Wsi, Szymon Kostrzewski - Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM Łodzi oraz Dyrektor Robert Kowalik z Departamentu Polityki Społecznej, Panowie reprezentowali Panią Prezydent Hannę Zdanowską. W dalszej części uroczystości, powitano Radę Programową pod przewodnictwem prof. Remigiusz Kozłowskiego, Komitet Sterujący pod przewodnictwem Pani Dziekan prof. Małgorzaty Wągrowskiej-Danilewicz, uczelnie współpracujące z nami w projekcie: Uniwersytet Łódzki i Politechnikę Łódzką, które reprezentowali Dziekani: prof. Tomasz Czapla i prof. Zbigniew Wiśniewski oraz prof. Marek Matejun, kadrę profesorską: prof. Wojciecha Drygasa, prof. Jerzego Stańczyka, prof. Wojciecha Gaszyńskiego, prof. Franciszka Szatko, prof. Janusza Sikorę, doc. Dariusza Timlera, zgromadzonych promotorów, promotorów pomocniczych oraz profesora Michała Marczaka, kierownika projektu, który na powitanie wszystkich zebranych na sali osób wygłosił kilka ciepłych słów wprowadzenia, jak i powitał naszych drogich doktorantów słowami,…”jesteście nasza siłą, dumą i natchnieniem.”
Minister Jarosław Pinkas wygłosił inspirujący wykład inauguracyjny pt. „Przeciwdziałanie zakażeniom szpitalnym, rola menedżera opieki zdrowotnej – lekarz, pielęgniarka, mikrobiolog”. Wykład był zamówiony i celowany ze względu na zainteresowania naukowe doktorantów i kadry naukowej projektu, gdyż problematyka zakażeń szpitalnych dotyczy kilku przygotowywanych rozpraw doktorskich, wielu publikacji i referatów i obok problematyki zarządzania ryzykiem zdarzeń niepożądanych stanowi główną specjalność Zakładu Zarządzania i Logistyki w Ochronie Zdrowia – jednostki zabezpieczającej realizację projektu. W zakończeniu wystąpienia Główny Inspektor Sanitarny Kraju podkreślił potrzebę kontynuacji studiów doktoranckich „InterDoktorMen”, co spotkało się z natychmiastowym podchwyceniem idei przez kierownika projektu.
Następnie odczytany został przez Panią dr Aleksandrę Sierocką list w imieniu Pana Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Krzysztofa Struzika oraz o wypowiedź został poproszony przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego Pan Kanclerz Paweł Zawieja. Kolejnym punktem uroczystości był głos zabrany przez Pana Szymona Kostrzewskiego reprezentanta Pani Prezydent Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej, oraz odczytanie listu, w którym Władze zwróciły uwagę na rangę realizowanych studiów w ramach Projektu InterDoktorMen, ich innowacyjność oraz potrzebę kształcenia menedżerów ochrony zdrowia. Głos zabrał również prof. Piotr Zaborowski, zapowiedziany przez profesora Michała Marczaka słowami „Nie stać nas jako społeczeństwa na to, by nie kształcić najlepszych i jeżeli już kształcimy najlepszych, to nie stać nas na to, by nie kształcili ich najlepsi”. Prof. Piotr Zaborowski – w imieniu kadry profesorskiej i profesorów wizytujących - wskazał na wagę Projektu oraz dumę, że może współtworzyć tak „niecodzienne przedsięwzięcie” w skali nie tylko Polski, ale i Europy. Podkreślił, że dobór promotorów i promotorów pomocniczych do rozpoznanych zainteresowań i osiągnięć naukowych doktorantów jest tendencją europejska i charakteryzuje nowoczesną ideę Szkoły Doktorskiej.
Kierownik studiów podsumował wystąpienia słowami: „Po przedstawieniu dualizmu podejścia w kształceniu doktorantów InterDoktorMen, ze względu na przygotowanie badaczy-naukowców, modelujących i abstrahujących, poszukujących piękna i harmonii, a z drugiej strony mających pragmatycznie funkcjonować jako menadżerowie (odhumanizowanie) chcę przekazać dwa przesłania dla doktorantów: Pierwsze – by nie zaniedbać poszukiwania piękna w nauce: tu cytat z ulubionego poety Dylana Thomasa „Do not go gentle into that good night. Rage, rage against the dying of the light.“
I drugie – by nie zgubić racjonalizmu menadżera na rzecz poszukiwania piękna i harmonii z najbardziej ulubionego poety Bolesława Leśmiana „…a już stało za drzwiami to Złe, co niweczy. Szumy mego ogrodu nad gęstwą wszechrzeczy…” Następnie na mównicy stanęła dr Anna Rybarczyk – Szwajkowska, która na zakończenie przekazała doktorantom błogosławieństwo od Duszpasterza pracowników nauki – dr Marka Marczaka, Biskupa Pomocniczego Archidiecezji Łódzkiej.
Głos zabrał również, przedstawiciel doktorantów – Michał Dudek wskazując na postępy doktorantów w pracach badawczych oraz przypominając o pierwszych sukcesach studentów – czynnych uczestnictwach w konferencjach naukowych, a nawet nagrodach: Pan Jakub Ratajczak został wyróżniony podczas międzynarodowej Konferencji pt. „Interdisciplinarity of Health and Healthcare”, za referat, pt. „Accessibility, efficiency and cost-effectiveness of robotic surgery”. Po zakończeniu oficjalnej części, odbyła się część artystyczna, prowadzona przez Panią Grażynę Sikorską, podczas której zgromadzeni goście wysłuchali utworów realizowanych przez znakomitych artystów: Małgorzatę Miszkiewicz (sopran) Arkadiusza Anyszka (baryton) prof. Ewę Szpakowską (fortepian). Koncert rozpoczął się od Arii Miecznika z opery „Straszny dwór” i „Krakowiaka”. Goście mogli również rozsmakować się w znanych utworach, takich jak: E. Kalman - Piosenka Boniego z operetki „Księżniczka czardasza” J.Strauss -„ Aria ze śmiechem” walc Adeli z operetki „Zemsta nietoperza” G. Rossini - „Aria Figara z opery „Cyrulik sewilski” W. Lutosławski - „Spóźniony słowik” J. Bock - Piosenka Tewiego z musicalu „Skrzypek na dachu” L. Delibes – „Dziewczęta z Kadyksu”. Po uczcie dla umysłu i ducha, goście zostali zaproszeni na poczęstunek i rozmowy w kuluarach.
Wszystkim osobom zaangażowanym w uroczystość serdecznie dziękujemy za obecność i wsparcie i prosimy o tworzenie klimatu, wypowiedzi oraz aktywność w przygotowywaniu kontynuacji studiów doktoranckich „InterDoktorMen”.

 

STUDIA DOKTORANCKIE

Zarządzanie w służbie zdrowia

Dołącz do pierwszego tego typu projektu w Polsce! Zrób doktorat zdobywając unikalne kompetencje i realizując projekt badawczy z planem na praktyczne wdrożenie wyników w jednostkach medycznych w kraju.

INTERDYSCYPLINARNE STUDIA DOKTORANCKIE (SD) DLA MENADŻERÓW SŁUŻBY ZDROWIA

ZRÓB DOKTORAT BADAWCZO-WDROŻENIOWY !

Twoje badania mają szanse na praktyczne wdrożenie w jednostkach partnerskich.

PROGRAM STUDIÓW  W ZGODZIE Z PRACĄ

Spotkania dydaktyczne są raz w miesiącu, w bloku czwartek-niedziela, bo szanujemy fakt, że pracujesz.

BOGATA OFERTA STYPENDIÓW I WSPARCIE BADAŃ

INTERDYSCYPLINARNI EKSPERCI POD RĘKĄ

Tutor i promotor wybrany pod Twój projekt z najlepszej polskiej i międzynarodowej kadry praktyków.

Zrób doktorat i zostań ekspertem z zarządzania w służbie zdrowia

Cel studiów

PRZEJDŹ DALEJ

Program studiów

PRZEJDŹ DALEJ

Internetowy serwis rekrutacyjny

Zakończyliśmy rejestrację do projektu InterDoktorMen

Wirtualna platforma

PRZEJDŹ DALEJ

Na nasze studia zapraszają:

prof. dr hab. n. med. Lucyna Woźniak

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Dariusz Kostrzewa 

Prezes Zarządu Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku

Zobacz więcej naszych materiałów wideo

STUDIA DOKTORANCKIE

Budujemy nową jakość i efektywność kształcenia na studiach doktoranckich.

ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA

Kompleksowe zarządzanie placówką / jednostką ochrony zdrowia (JOZ)

Wykształcony ekspert będzie w pełni gotowy do podjęcia działań.

Śledź nas na Facebooku