Nabór na studia

Szanowni Państwo Informujemy iż trwa nabór na studia doktoranckie dla menedżerów ochrony zdrowia InterDoktorMen przy Międzynarodowej Szkole Doktorskiej UM w Łodzi.

Poza ogólnymi zasadami rekrutowania trzeba posiadać możliwość współfinansowania studiów na poziomie 18 tyś rocznie przez 4 lata. Partnerem nie może być osoba prywatna, doktorant nie może sam partycypować w kosztach, ale może to być instytucja, pracodawca, fundacja, firma jak i jednoosobowe przedsiębiorstwo gospodarcze (praktyka), która wystąpi jako strona umowy z UM.

W dalszym etapie składamy wniosek o przyznanie miejsca w szkole doktorskiej (już imienne na każdego kandydata) Egzamin: język angielski oraz rozmowa z Komisją rekrutującą sierpień- wrzesień Zajęcia odbywać się będą w weekendy. 8 zjazdów rocznie po 4 na semestr - jeden weekend zjazdowy w miesiącu.

W podsumowaniu kompletowania listy chętnych na studia doktoranckie InterDoktorMen, informuję:

 • - Końcowe listy kandydatów wraz z podpisanymi umowami, trzeba zebrać do 08.03.2021 r.,
 • - Koszt studiów w połowie jest ponoszony przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi, a pozostałą część w kwocie 18 tyś zł. rocznie opłaca instytucja partnerska delegująca pracownika
 • - Uczestnicy studiów nie tylko nie ponoszą kosztów partycypacji lecz odwrotnie, mogą liczyć na stypendia z dotacji MNiSW lub UE w wysokości do 2,5 tys. zł miesięcznie.
 
 

Sztuczna inteligencja w służbie człowieka

W dniach 6-7 lipca 2020 r. odbyła się druga edycja konferencji naukowej „Interdisciplinarity of Health and Healthcare”, podczas której referaty zaprezentowali pracownicy Zakładu Zarządzania i Logistyki w Ochronie Zdrowia i doktoranci realizujący tok kształcenia w ramach Projektu „InterDoktorMen – Budowanie nowej jakości i efektywności kształcenia w formule studiów doktoranckich dla menedżerów ochrony zdrowia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 20142020, współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego (nr POWR.03.02.00-00-I027/16-00) .

Tematem przewodnim tegorocznej edycji IHHC 2020 (on-line) było przedstawienie i omówienie rezultatów interdyscyplinarnych badań dotyczących wykorzystania sztucznej inteligencji w różnych obszarach zdrowia i opieki zdrowotnej, a także z uwzględnieniem e-zdrowia, e-zdrowia, telemedycyny.

Celem konferencji było:

 • prezentacja i ocena działań w zakresie e-zdrowia, e-zdrowia, telemedycyny i sztucznej inteligencji;
 • integracja środowiska specjalistów zajmujących się ekonometrią, statystyką i badaniami operacyjnymi w ochronie zdrowia;
 • integracja środowiska specjalistów zajmujących się zdrowiem i zdrowiem publicznym;
 • prezentacja nowych metod, modeli i badań empirycznych;
 • wymiana doświadczeń badawczych i utworzenie nowych kierunków badań w dziedzinie zdrowia i opieki zdrowotnej;
 • szkolenie młodych naukowców;
 • prezentacja polskiej pomocy medycznej zagranicą.

Organizatorzy:

 • Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski (w federacji z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym)​
 • Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Katedra Badań Operacyjnych, Wydział Ekonomiczno- Socjologiczny Uniwersytet Łódzki

Patronat honorowy

 • Ministerstwo Cyfryzacji
 • Ambasada Francji

Patroni Medialni

Zachęcamy do zapoznania się z Abstract Book.

 

Kolejna, trzecia edycja konferencji odbędzie się na przełomie czerwca i lipca 2021 roku. Organizatorem wiodącym będzie Wydział Nauk o Zdrowiu. Już teraz zapraszamy do czynnego udziału w konferencji. Kontakt do sekretarza konferencji: anna.rybarczyk@umed.lodz.pl.

 

STUDIA DOKTORANCKIE

Zarządzanie w służbie zdrowia

Dołącz do pierwszego tego typu projektu w Polsce! Zrób doktorat zdobywając unikalne kompetencje i realizując projekt badawczy z planem na praktyczne wdrożenie wyników w jednostkach medycznych w kraju.

INTERDYSCYPLINARNE STUDIA DOKTORANCKIE (SD) DLA MENADŻERÓW SŁUŻBY ZDROWIA

ZRÓB DOKTORAT BADAWCZO-WDROŻENIOWY !

Twoje badania mają szanse na praktyczne wdrożenie w jednostkach partnerskich.

PROGRAM STUDIÓW  W ZGODZIE Z PRACĄ

Spotkania dydaktyczne są raz w miesiącu, w bloku czwartek-niedziela, bo szanujemy fakt, że pracujesz.

BOGATA OFERTA STYPENDIÓW I WSPARCIE BADAŃ

INTERDYSCYPLINARNI EKSPERCI POD RĘKĄ

Tutor i promotor wybrany pod Twój projekt z najlepszej polskiej i międzynarodowej kadry praktyków.

Zrób doktorat i zostań ekspertem z zarządzania w służbie zdrowia

Cel studiów

PRZEJDŹ DALEJ

Program studiów

PRZEJDŹ DALEJ

Internetowy serwis rekrutacyjny

Zakończyliśmy rejestrację do projektu InterDoktorMen

Wirtualna platforma

PRZEJDŹ DALEJ

Na nasze studia zapraszają:

prof. dr hab. n. med. Lucyna Woźniak

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Dariusz Kostrzewa 

Prezes Zarządu Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku

Zobacz więcej naszych materiałów wideo

STUDIA DOKTORANCKIE

Budujemy nową jakość i efektywność kształcenia na studiach doktoranckich.

ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA

Kompleksowe zarządzanie placówką / jednostką ochrony zdrowia (JOZ)

Wykształcony ekspert będzie w pełni gotowy do podjęcia działań.

Śledź nas na Facebooku