Charakterystyka studiów doktoranckich dla menedżerów ochrony zdrowia


1. Nazwa: Studia doktoranckie dla menedżerów ochrony zdrowia
2. Poziom kształcenia: studia III stopnia - poziom 8
3. Profil kształcenia: praktyczny
4. Forma studiów: stacjonarne ·         
* liczba semestrów: 8,   ·        
* łączna maksymalna liczba godzin zajęć z udziałem nauczyciela akademickiego na stacjonarnych studiach doktoranckich – 620,   ·     
* łączna liczba godzin praktyk zawodowych: od 40 – do 200,  ·        
* łączny wymiar zajęć obowiązkowych, fakultatywnych i praktyk zawodowych objętych programem studiów doktoranckich odpowiada 45 punktów ECTS.
5. Stopień naukowy uzyskiwany przez absolwenta:
* doktor nauk medycznych w zakresie medycyny, ·     
* doktor nauk o zdrowiu.
6. Przyporządkowanie do obszaru kształcenia: obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
7. Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty kształcenia:
* dziedzina nauk medycznych: biologia medyczna, medycyna, stomatologia, ·       
* dziedzina nauk o zdrowiu, ·        
* dziedzina nauk o kulturze fizycznej.  
8. Język, w którym prowadzone będą studia: polski  

Skontaktuj się z nami

EFEKTYWNOŚĆ GWARANTOWANA

Budujemy nowa jakość i efektywność kształcenia na studiach doktoranckich. 

ZWIĘKSZ SWOJĄ MOTYWACJE

Nasza sprawdzona koncepcja kształcenia pozwala znacząco wpływać na ogólny rozwój potencjalnego menadżera w służbie zdrowia. Gwarantujemy znaczne zwiększenie swoich predyspozycji.

ŁATWE, DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA

Dbamy o ciągły rozwój i unowocześnianie naszych technologii o raz metod kształcenia. To jest klucz do odniesienia sukcesu i osiągania najlepszych wyników.