CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW

Stan obecny: brak w Polsce studiów doktoranckich z zarządzania w ochronie zdrowia dla menedżerów, które realizowałyby potrzeby i wymagania stawiane przez rynek pracy i usług zdrowotnych i przygotowałby kadrę zarządczą ochrony zdrowia do:
• kompleksowego zarządzania i prowadzenia jednostek ochrony zdrowia, zdrowotnej.
• przekazywania swojej wiedzy i doświadczeń w otoczeniu społeczno-gospodarczym i naukowym (przez nauczanie na uczelniach wyższych oraz pracę w swoim środowisku).
• skutecznego radzenia sobie z zagrożeniami i zdarzeniami niepożądanymi w codziennej pracy.

Program studiów doktoranckich InterDoktorMen jest zgodny z wymogami krajowymi (aspekt formalny) oraz Dokumentami Krajowej Reprezentacji Doktorantów i rekomendacjami EUA. Będzie to pierwszy program studiów doktoranckich w Polsce, który uwzględnia efekty kształcenia z dziedzin nauk medycznych (studia interdyscyplinarne), o zdrowiu, ekonomicznych, prawnych, społecznych technicznych. Połączenie dziedzin nauk jest niezbędne, by po zakończeniu toku studiów absolwent był przygotowany do kompleksowego zarządzania placówką/jednostką zdrowotną.

Zobacz pełny opis programu InterDoktorMen