DOKUMENTY DO POBRANIA

Dokumenty w formie elektronicznej

Prosimy wybrać odpowiedni dokument, a następnie kliknąć dwukrotnie aby go zobaczyć.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zmiany uchwały nr 135/2017 z dnia14 grudnia 2017 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zatwierdzenia programu studiów doktoranckich dla menedżerów ochrony zdrowia prowadzonych na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Zobacz dokument

Uchwała Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodziw sprawie zmiany uchwały nr 134/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla studiów doktoranckich dla menedżerów ochrony zdrowia prowadzonych na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Zobacz dokument

Uchwała Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zatwierdzenia programu studiów doktoranckich dla menedżerów ochrony zdrowia, prowadzonych na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Zobacz dokument

Uchwała Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2018/2019

Zobacz dokument

Uchwała Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich dla menedżerów ochrony zdrowia

Zobacz dokument

Zarządzenie nr 26/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 roku Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie ogłoszenia naboru na rok akademicki 2018/2019 na prowadzone w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi studia doktoranckie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Zobacz dokument

CV - wzór dla kandydatów na studia InterDoktorMen

Zobacz dokument

Podanie dla kandydata InterDoktorMen

Zobacz dokument

Zarządzenie nr 25/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zatwierdzenia planu rekrutacji na rok akademicki 2018/2019 na studia doktoranckie prowadzone w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Zobacz dokument